Å konfirmere betyr å bekrefte. I kirken forstår vi konfirmasjonen som en bekreftelseshandling, og det er dåpen som tenkes bekreftet. Gjennom en forbønnshandling i kirken får du en bekreftelse på at Guds løfte i dåpen fortsatt gjelder like mye som den dagen du ble døpt.

 

Mange opplever at konfirmasjonstiden er en viktig tid til å avklare tanker rundt spørsmål som har med tro og tvil og kirke å gjøre. Konfirmasjonstiden kan bli en bekreftelsestid også i forhold til tilhørighet til kirken og kirkens felles tro.

 

Her følger en del generell informasjon om konfirmasjonstiden i menighetene våre. Informasjon om påmelding til konfirmantundervisningen finner du aller nederst på siden.


Konfirmasjon i Røros kirkelige fellesrådsområde

Det å tenke rundt de store spørsmålene i livet er en prosess som tar tid. Derfor har vi en forberedelsesfase som strekker seg over 9 måneder før selve konfirmasjonen. I løpet av disse månedene får man være med på mye spennende. Opplegget i konfirmasjonstiden varierer en del fra sted til sted i landet.

 

Konfirmantene hos oss får tilbud om et forberedelsesopplegg med samlinger på Røros menighetshus og i Røros kirke. Gjennom lek og spill, filmsnutter og temaarbeid, konkurranse og gruppesamtaler, sang og musikk utforsker vi perlene i Kristuskransen - en bønnekrans med 18 perler med ulik form og farge - og livet i Guds verden.

 

De siste årene har konfirmantene hos oss kunne velge mellom to ulike linjeopplegg: Friluftskonfirmant eller Kristuskransen-konfirmant. Friluftskonfirmantene har, som navnet sier, hatt samlingene sine utendørs, med et opplegg knyttet til aktiviteter, natur og friluftsliv og med fokus på samarbeid og praktiske oppgaver. Målet har vært å vise at tro og kirke er vevd sammen med skaperverket vi er en del av. Konfirmantåret 2024/2025 vet vi foreløpig ikke om det vil la seg gjøre å videreføre friluftsalternativet.

 

I tillegg til undervisningssamlingene inneholder konfirmasjonstiden:

 

  •  - 8 obligatoriske gudstjenester, inkludert ministranttjeneste i (minst) en gudstjeneste
  •  - Helg på Tron Ungdomssenter ved Tynset
  •  - Deltagelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Konfirmasjon og dåp

Fordi kirkelig konfirmasjon forstås som en bekreftelse av dåpen, forutsettes det at man er døpt for at man skal kunne delta i selve forbønnshandlingen på konfirmasjonsdagen. Dersom du ikke er døpt kan du likevel følge det kirkelige forberedelsesopplegget fram mot konfirmasjonsdagen. Dersom du kommer fram til at du ønsker det kan du bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Viktige gudstjenestedatoer i konfirmantåret 2024-2025

Datoer for planlagte konfirmasjonsgudstjenester i 2025 er:

  • - Glåmos kirke, torsdag 29. mai 2025 kl. 11:00 (Kristi himmelfartsdag)
  • - Bergstadens Ziir, lørdag 31. mai 2025 kl. 11:00 (evt. flere gudstjenester samme dag)
  • - Brekken kirke, søndag 7. mai 2025 kl. 11:00

Andre viktige felles gudstjenester i konfirmasjonstiden er presentasjonsgudstjenesten om høsten og samtalegudstjenesten ("overhøringen") like før konfirmasjonen.

 

I forbindelse med oppstart av konfirmantåret blir konfirmantene presentert for menigheten i rammen av en gudstjeneste. Datoene for disse gudstjenestene er ennå ikke fastsatt, men de blir i overgangen august/september 2024.

 

Samtalegudstjenesten er dagen da vi oppsummerer konfirmantåret og samler trådene før den store konfirmasjonsdagen. Følgende dager og tider planlegges:

  • - Glåmos kirke: søndag 25. mai 2025
  • - Bergstadens Ziir, torsdag 29. mai 2025 (Kristi himmelfartsdag)
  • - Brekken kirke: Ennå ikke fastsatt
  •  

Informasjonsbrosjyre og påmelding

Informasjonsbrosjyren om det kirkelige konfirmasjonsopplegget i Rørosmenighetene som sendes ut til alle døpte i 2009-kullet kan lastes ned i pdf-format ved å klikke her

 

Påmelding til konfirmasjonsopplegget skjer elektronisk. Påmelding gjøres i to "etapper": Ved å fylle ut dette skjemaet (klikk på lenken) og ved å betale inn egenandelen på kr. 650,- til Vipps 549131 eller kontonr. 4280.05.48203 (NB! Husk å merke innbetalingen men konfirmantens navn!). Påmelding til konfirmantåret 2024-2025 gjøres innen mandag 18. august 2024.

 

 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.