Takknemlighet:
NoS 838: Gud når du til oppbrudd kaller
Jesus - Herre over dødens makt:
NoS 124: Klippe du som brast for meg
NoS 172: Som den gylne sol frembryter
NoS 179: Jesus lever, graven brast
NoS 184: Påskemorgen slukker sorgen
NoS 187: Deg være ære
Guds storhet og omsorg:
NoS 268: Herre Gud ditt dyre navn og ære
NoS 295: Vår Gud han er så fast en borg
NoS 307: Til himlene rekker din miskunnhet
NoS 669: Kjærlighet fra Gud
Trøst og trygghet:
NoS 416: Alltid freidig når du går
NoS 468: Nærmere deg min Gud
NoS 490: Blott en dag
NoS 493: Ein fin liten blome i skogen eg ser
NoS 494: Å, for djup i Jesu kjærleik
NoS 497: Jeg er i herrens hender
NoS 607: Fred til bot for bittert savn
Bønnesalmer:
NoS 414: Lei, milde ljos, igjennom skoddeheim
NoS 552: Dype, stille, sterke, milde
NoS 596: I dine hender, Fader blid
NoS 601: Jesus, styr du mine tanker
NoS 608: Så ta da mine hender
NoS 663: Du som veien er og livet
Livskvelden:
NoS 757: Å, Gud vårt vern i farne år
NoS 807: Nå skrider dagen under
NoS 808: Se, solens skjønne lys og prakt
NoS 811: Nå lukker seg mitt øye
NoS 812: Fager kveldssol smiler
NoS 814: O bli hos meg
NoS 816: Bred dina vingar
NoS 820: Dagen auga sloknar ut
NoS 826: Her møtes alle veie
NoS 830: En dalande dag, en stakket stund
NoS 836: Bedre kan jeg ikke fare
Det kristne håpet:
NoS 014: Jeg løfter opp til Gud min sang
NoS 056: Deilig er jorden
NoS 244: Den store hvite flokk
NoS 508: Å tenk når en gang vi samles skal
NoS 843: Eg veit i himmerik ei borg
NoS 844 : I himmelen, i himmelen
NoS 860: Å salige dag som i håpet vi venter
NoS 862: Jeg er en seiler på livets hav
Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.