Institusjonen fellesråd ble etablert i forbindelse med unnføring av ny kirkelov 1. januar 1997. Etter gjeldende kirkelov har fellesrådet det administrative og økonomiske ansvar for driften av kirker og kirkegårder på vegne av alle sokn i en kommune. Røros kirkelige fellesråd omfatter soknene Røros, Brekken, Glåmos og Hitterdal, og består av representanter fra menighetsrådene og kommunen.

 

Fellesrådets oppgaver er beskrevet i § 16 i kirkeloven og omfatter bygging, drift og vedlikehold av kirker, anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder, opprettelse og nedleggelse av fellesrådsstillinger (dette omfatter alle kirkelige ansatte bortsett fra prestene) samt drift av kirke- og prestekontor.

 

Kirkevergen er ansatt for å utøve det daglige administrative lederansvar på vegne av fellesrådet.

 

 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.