Brekken menighet har inngått samarbeidsavtale med HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen). Avtalen ble underskrevet i februar 2012, og ble forlenget i 2015.

Brekken menighet har fått tildeld prosjektet Øko-turisme for samfunnsutvikling som sitt misjonsprosjekt. Menigheten vil informere om prosjektet og gjennom ulike tiltak være med på å samle inn midler til prosjektdrift. Fra HimPartners nettsider sakser vi følgende om organisasjonens arbeid og om prosjektet:

HimalPartner arbeider blant tibetanere i provinsene Tibet og Qinghai. Høyfjellsplatået har tre tibetanske folkegrupper: amdo, kham og sentral- tibetanere. Tradisjoneltsett er tibetanere nomader og bønder. Men nå flytter en økende andel til byer og tettsteder, noe som medfører store endringer i levesett og sosial tilhørighet.

Flere av Asias store elver har alle sitt utspring fra det tibetanske høyfjellsplatået som former livsgrunnlaget for 40 % av verdens befolkning. Videre har platået et stort biologisk mangfold som også påvirkes av klimaendringene. HimalPartner arbeider derfor med å bevare dette livsviktige området og folkene som bor der.

Raske samfunnsendringer og gjenoppbyggingen av Jiegu som øko-turismeby gjør at lokale tibetanere møter nye utfordringer, men også nye muligheter. Mange ser på øko-turisme som en ny inntektskilde. HimalPartner støtter en lokal tibetansk organisasjon, Kunpen Vocational Training Centre (KVTC), som tilbyr kurs og opplæring med hovedfokus på øko-turisme.

Brekken menighetsråd oppfordrer til å tegne abonnement på Tibetaneren og til å tegne seg som fast giver for HimalPartner, gjerne for vårt prosjekt ("Øko-turisme for samfunnsutvikling", kode 142).

 

 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.