Opprettelse av legatavtale

Røros kirkelige fellesråd administrerer over 100 legater på kirkegårdene i Røros prestegjeld. En legatavtale innebærer at kirkevergen sørger for innkjøp av blomster, opparbeiding av bed, planting og vanning på den enkelte grav. 

 

Legatavtalen inngås mellom kirkevergen og ansvarlig for gravstedet. Avtalen signeres av begge parter og konto opprettes i bank av ansvarlig for gravstedet. Da har vi en gyldig legatavtale og grava blir ført opp på planteliste for førstkommende sommer.

 

Engangskostnader for nye legat er kjøp av plantekasser kr 1.150,00 pr. kasse (pris pr. 2019) + nedsetting kr 350,00, totalt kr 1.500,00.

Kjøp av plantekasser betales enten med faktura i posten eller via Vipps til vippskonto: 591645

 

Kostnad

Årsprisen for et gravlegat er på 1000 kr og inkluderer: Planting i plantekasser, vanning og administrasjon. Denne summen trekkes av det enkelte gravlegat etter at planting er foretatt og overføres til kirkevergens vedlikeholdskonto. Vedlikeholdskontoen brukes til alle innkjøp som kirkevergen gjør i forbindelse med legatgravene. Årskostnaden vil bli revidert jevnlig.

 

 

 

Avslutning av legatavtale

Avtaler som ikke tilføres ny kapital avsluttes og overføres til vedlikeholdskontoen når det innestående beløp kommer under kr 300,00. Regnskapene for legatene og vedlikeholdskontoen blir revidert hvert år.

 

Avtaler inngått etter 1. mai 2008 vil bli fakturert etter disse opplysningene.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.