Å konfirmere betyr å bekrefte. I kirken forstår vi konfirmasjonen som en bekreftelseshandling, og det er dåpen som tenkes bekreftet. Gjennom en forbønnshandling i kirken får du en bekreftelse på at Guds løfte i dåpen fortsatt gjelder like mye som den dagen du ble døpt.

 

Mange opplever at konfirmasjonstiden er en viktig tid til å avklare tanker rundt spørsmål som har med tro og tvil og kirke å gjøre. Konfirmasjonstiden kan bli en bekreftelsestid også i forhold til tilhørighet til kirken og kirkens felles tro.

 

Her følger en del generell informasjon om konfirmasjonstiden i menighetene våre. Informasjon om påmelding til konfirmantundervisningen finner du aller nederst på siden.


Konfirmasjon i Røros prestegjeld

Det å tenke rundt de store spørsmålene i livet er en prosess som tar tid. Derfor har vi en forberedelsesfase som strekker seg over 9 måneder før selve konfirmasjonen. I løpet av disse månedene får man være med på mye spennende. Opplegget i konfirmasjonstiden varierer en del fra sted til sted i landet. Hos oss kan du som konfirmant velge mellom to ulike linjeopplegg: Friluftskonfirmant eller Kristuskransen-konfirmant. Valg av foretrukket opplegg skjer ved påmelding.

 

Friluftskonfirmantene har, som navnet sier, samlingene sine utendørs, med et opplegg knyttet til aktiviteter, natur og friluftsliv og med fokus på samarbeid og praktiske oppgaver. Målet er å vise at tro og kirke er vevd sammen med skaperverket vi er en del av.

 

Kristuskransen-konfirmantene har sine samlinger på Menighetshuset og i kirkerommet. Gjennom lek og spill, filmsnutter og temaarbeid, konkurranse og gruppesamtaler, sang og musikk utforsker vi perlene i Kristuskransen - en bønnekrans med 18 perler med ulik form og farge - og livet i Guds verden.

 

I tillegg til undervisningssamlingene inneholder konfirmasjonstiden:

 

 •  - 8 obligatoriske gudstjenester med innlagt ministranttjeneste
 •  - Helg på Tron Ungdomssenter ved Tynset
 •  - Deltagelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Konfirmasjon og dåp

Fordi kirkelig konfirmasjon forstås som en bekreftelse av dåpen, forutsettes det at man er døpt for at man skal kunne delta i selve forbønnshandlingen på konfirmasjonsdagen. Dersom du ikke er døpt kan du likevel følge det kirkelige forberedelsesopplegget fram mot konfirmasjonsdagen. Dersom du kommer fram til at du ønsker det kan du bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Viktige gudstjenestedatoer i konfirmantåret 2022-2023

Datoer for planlagte konfirmasjonsgudstjenester i 2023 er:

 • - Glåmos kirke, torsdag 18. mai 2023 kl. 11:00
 • - Bergstadens Ziir, lørdag 20. mai 2023 kl. 11:00
 • - Brekken kirke, søndag 28. mai 2023 kl. 11:00

Andre viktige felles gudstjenester i konfirmasjonstiden er presentasjonsgudstjenesten om høsten og samtalegudstjenesten ("overhøringen") like før konfirmasjonen.

 

I forbindelse med oppstart av konfirmantåret blir konfirmantene presentert for menigheten i rammen av en gudstjeneste. Datoene for disse gudstjenestene er:

 • - Glåmos kirke, søndag 28. august 2022 kl. 18:00 (NB! Merk tidspunkt!)
 • - Brekken kirke, søndag 4. september 2022 kl. 11:00
 • Bergstadens Ziir, søndag 4. september 2022 kl. 18:00 (NB! Merk tidspunkt!)
Samtalegudstjenesten er dagen da vi oppsummerer konfirmantåret og samler trådene før den store konfirmasjonsdagen. Følgende dager og tider planlegges:

 • - Glåmos kirke: søndag 14. mai 2023
 • - Bergstadens Ziir, torsdag 18. mai 2023
 • - Brekken kirke, torsdag 25. mai 2022

Informasjonsbrosjyre og påmelding

Informasjonsbrosjyren om det kirkelige konfirmasjonsopplegget i Rørosmenighetene som sendes ut til alle døpte i 2008-kullet kan lastes ned i pdf-format ved å klikke her.

 

Påmelding til konfirmasjonsopplegget skjer elektronisk. Påmelding gjøres i to "etapper": Ved å fylle ut dette skjemaet (klikk på lenken) og ved å betale inn egenandelen på kr. 650,- til konfirmantarbeidets kontonr. 4280.05.44380 eller til Vipps 549131 (NB! Husk å merke innbetalingen men konfirmantens navn!). Påmelding til konfirmantåret 2022-2023 gjøres innen mandag 22. august 2022.

 

 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.