Den norske kirke er en del av den verdensvide kristne kirke. Kirka vår hører hjemme i den lutherske avdelingen av kirkefamilien og forstår sin identitet og sitt oppdrag i tradisjonen etter den reformasjonen Martin Luther ledet på begynnelsen av 1500-tallet. Du kan lese mer om Den norske kirkes selvforståelse på Den norske kirkes webportal.

 

Livet i våre lokalmenigheter kretser rundt kirkas klassiske kjennetegn: Dåpen, nattverden, Bibelen og bønnen, alle fire forankret i det store fellesskapet som utgjøres av kirkas døpte medlemmer. Kirke er noe vi er sammen - med Gud i Kristus og med hverandre. Sentrum i kirkas liv er gudstjenestefeiringen søndag; disse annonseres i kalenderen på denne nettsiden. Vi legger vekt på at våre møtesteder skal være åpne, trygge, tilgjengelige og gjenkjennbare. Menighetene hos oss driver dåpsopplæringsarbeid for alle aldersgrupper. Vi driver to kor i menighetenes regi - Barnegospel og Soul Children - og vi tilbyr andre små og store arenaer å engasjere seg i for folk i alle aldre. Alle våre kirker har dessuten kirkegårder, og det er fellesrådet som steller kirkegårdene og forvalter de praktiske sidene rundt gravferder i vår kommune.

 

Røros kirkelige fellesråd av Den norske kirke er en administrativ enhet som består av fire lokalmenigheter: Røros, Brekken, Glåmos og Hitterdal. Det ligger fem vigslede kirkerom og et gravkapell i menighetene, og kirkas mangfoldige liv ledes og administreres fra kirkekontoret i Raukassa i Kjerkgata 39. Du er velkommen til å ta kontakt med kontoret om det er noe du lurer på. Vi har også en Facebookprofil som vi anbefaler deg å følge for informasjon og nyheter om menighetslivet hos oss.

 

De valgte menighetsrådene utgjør det demokratisk valgte lederskapet i menighetene, og fellesrådet er sammensatt av representanter fra nettopp menighetsrådene. Kontaktinformasjon til rådene finner du under menypunktet "Kontakt" i toppmenyen.

 

Bergstadens Ziir er verdt et besøk også mellom de kirkelige handlingene. Men Ziiren er slett ikke bare et museum. Den er også et helligsted - et tempel for vår tid - og en viktig kulturinstitusjon. Ved siden av gudstjenester og kirkelige handlinger holdes det også et stort antall konserter i kirka hvert eneste år. Vi legger vekt på kirkemusikk og på kultur i vid forstand, og ønsker å være en arena som kan speile livet i hele dets bredde.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.