About Hoxa
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even believable genera on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary making Internet.
Get in Touch
open

Våren 2020 har det vært vanskelig å gjennomføre årsmøter på vanlig vis. Menighetenes årsmeldinger for 2019 blir derfor sluttført av menighetsrådene.

 

Årsmelding for Røros menighet 2019: Klikk på bildet!

 

 

 

 


 

 

I forbindelse med arbeidene med å restaurere kirkegårdsmurene mellom øvre og nedre kirkegård, vil veien mellom de to nivåene være stengt en periode sommeren 2020. For å gjøre det mulig å ferdes mellom kirkegårdsområdene er det satt opp en trapp i forlengelsen av den nyrestaurerte steintrappa bak kirka (ved sakristidøra). Benytt denne gjerne denne trappa for å komme deg til øvre kirkegård i sommer. 

 

 

 

 

Torsdag 12. mars 2020 ble det satt inn ekstraordinære tiltak både lokalt og nasjonalt for å redusere sprdning av koronasmitte i befolkningen. Den norske kirke har også satt inn tiltak, noen over hele landet, andre etter lokale beslutninger. Her finner du oversikten over hvordan dette påvirker kirkelivet hos oss.

 

 

KIRKEKONTORET HOLDES STENGT

Kirkekontoret vil mesteparten av tiden være stengt for besøk fra publikum. Vi kan likevel nås på telefon 72 41 98 11 i våre ordinære åpningstider (tirsdag, torsdag og fredag 10-14) eller på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Kirkas ansatte er også tilgjengelig for samtaler via telefon, eller etter nærmere avtale. For kontaktinformasjon til de enkelte ansatte, se menypunktet "Kontakt" øverst på denne siden. Du er velkommen til å ta kontakt med oss.

 

RØROS KIRKE ER STENGT FOR TURISTBESØK

For å begrense mulige smitteveier er kirka dessverre stengt for turistbesøk, både enkeltpersoner og grupper, de kommende ukene.

 

GUDSTJENSTENE I MARS ER AVLYST

Gudstjenestene 15. mars (Festspillmesse i Røros kirke), 22. mars (Sportsgudstjeneste på Kokkvollen) og 29. mars (Soul Church i Røros kirke) er avlyst. Vi vil komme tilbake med informasjon om tjenestetilbudet i påsken når vi vet mer om hvordan situasjonen utvikler seg. Andaktstilbudet på sykehjemmene er også avlyst så lenge de nasjonale smitteverntiltakene gjelder.

 

ALLE TROSOPPLÆRINGSTILTAK ER AVLYST

Samlingene til Babysang, Dirridam, Barnegospel og Soul Children er avlyst inntil annen beskjed blir gitt. Det samme gjelder konfirmasjonsundervisningen. Konfirmantenes og hele menighetens aksjon til støtte for Kirkens Nødhjelp (KN-aksjonen) 31. mars vil bli gjennomført som digital innsamlingsaksjon. Følg med på https://www.facebook.com/dennorskekirkeroros for detaljer om aksjonen.

 

KIRKELIGE HANDLINGER

Dåp, gravferder og vigsler vil fortsatt bli gjennomført, men vil skje i lukkede seremonier. Ta kontakt med kirkekontoret dersom det er forhold dere ønsker å avklare forhold rundt dette.

 

FJELLKIRKA PÅ ENARVOLA

Fjellkirka på Enarvola, som skulle holdt åpent hver søndag fremover, er også stengt for publikum inntil videre.

 

OPPDATERING 16. MARS: VÅRENS KONFIRMASJONER UTSETTES

Mandag 16. mars kom det brev fra Kirkerådet og preses med oppfordring om å utsette konfirmasjoner som er planlagt denne våren til ny dato på høsten. Dette berører konfirmasjonene i menighetene hos oss, som var planlagt til 21., 23. og 31. mai. Vi vil naturligvis rette oss etter de nasjonale retningslinjene, og må derfor legge nye planer. Konfirmanter og konfirmantforesatte vil bli holdt fortløpende orientert om den videre prosessen.

 

OPPDATERING 16. MARS: EN ANNERLEDES PÅSKE

I den utsendte pressemeldingen står det også at vi må forberede oss på at årets påskefeiring vil skje over TV, radio og nett, ikke ved samlinger i kirkerommene. Vi kommer tilbake med mer informasjon også når vi vet mer om dette. (NB! Se under, oppdatert 2. april!)

 

OPPDATERING 27. MARS: YTTERLIGERE BEGRENSNINGER PÅ ANTALL TILSTEDE VED GRAVFERDER

Etter dialog med kommunelege innføres det en begrensning på antallet personer som kan være tilstede ved kirkelige handlinger som gravferd, dåp eller vigsel. Dette antallert er nå 20 personer.

 

OPPDATERING 27. MARS: NYE DATOER FOR KONFIRMASJONER TIL HØSTEN

Konfirmasjonene som er utsatt fra mai 2020 har fått nye datoer. De nye datoene er lørdag 24. oktober (Røros) og søndag 25. oktober (Brekken og Glåmos). Klokkeslett og evt. antall gudstjenster annonseres senere.

 

OPPDATERING 2. APRIL: PÅSKEGUDSTJENESTER FRA BERGSTADENS ZIIR PÅ RETTEN.

Arbeidets Rett og Røros menighet samarbeider om å produsere fem TV-gudstjenester for den stille uke. Du kan se disse på www.retten.no palmesøndag (kl. 11), skjærtorsdag (kl. 11), langfredag (kl. 11), påskeaften (kl. 18) og påskedag (kl. 11). Les mer om samarbeidet her.

 

OPPDATERING 21. APRIL: ENDRING I BEGRENSNINGER PÅ ANTALL TILSTEDE VED KIRKELIGE HANDLINGER

Etter ny dialog med kommunelege er begrensning på antallet personer som kan være tilstede ved kirkelige handlinger som gravferd, dåp eller vigsel. Maksantall er nå satt til 50 personer, gitt at det kan opprettholdes forsvarlig avstand i rommet hvor seremonien skal foregå.

 

OPPDATERING 5. MAI: SMITTEVERNVEILEDER FOR DEN NORSKE KIRKE GODKJENT

Kirkerådet, KA, Bispemøtet og Norges kirkevergelag har sammen arbeidet fram smittevernveileder (bransjestandard) for Den norske kirke. Denne er nå godkjent av nasjonale myndigheter, og ble lagt fram tirsdag 5. mai. Les mer her. Nå begynner arbeidet med å implementere dette lokalt. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om når vi igjen kan åpne for gudstjenester i våre kirker.

 

OPPDATERING 11. MAI: DRIVE-IN-GUDSTJENSTE I BREKKEN 17. MAI

Som en del av 17. mai-programmet 2020 i Brekken, inviterer Brekken menighet til Drive-in-gudstjenesten på parkeringsplassen utenfor kirka søndag 17. mai klokka 12:45. Sokneprest Vivi Schwencke Johnsbråten forretter. Velkommen!

 

OPPDATERING 11. MAI: RØROS KIRKE ÅPNER FOR GUDSTJENSTER FRA OG MED 24. MAI

Det er en glede for oss å kunne ønske folket velkommen tilbake til kirkerommet!

 

Søndag 24. mai vil vi igjen feire åpen gudstjeneste i Røros kirke, for første gang siden begynnelsen av mars. Det blir gudstjenester i Røros kirke 24. mai, 31. mai og 7. juni, alle tre søndager klokka 11. Arrangementskalenderen her på nettsidene vil snart bli oppdatert med arrangement videre utover sommeren. Vi håper å kunne åpne kirka for turistbesøk igjen fra og med 15. juni.

 

I denne perioden er vi pålagt en del særskilte smitteverntiltak i kirka. Her følger de viktigste tiltakene:

 

⊕ Personer med symptomer på luftveisinfeksjon har dessverre ikke adgang til kirkerommet.
⊕ Gudstjenesten kan romme inntil 50 personer. Med andre ord: De femti første slipper inn.
⊕ Alle som deltar i gudstjenesten registreres ved navn med tanke på eventuell smittesporing. Listene makuleres etter 10 dager.
⊕ Toalett er dessverre ikke tilgjengelig for besøkende i kirka.
⊕ FHIs generelle smittevernregler gjelder. Vask hendene før du går hjemmefra. Host i albuekroken. Hold 1 meters avstand.
⊕ Det vil stå framme antibac ved inngangen. De medvirkende i gudstjenesten vil også rengjøre hendene hyppig.
⊕ Kun enkelte kirkebenker er åpne. Personer som ikke tilhører samme familiegruppe må holde god avstand (2 meter).
⊕ Kollekt foregår kun via Vipps.

 

Ytterligere smitteverntiltak vil bli kunngjort skriftlig og/eller muntlig i forkant av gudstjenesten.

 

OPPDATERING 19. JUNI: JUSTERING I ANTALLSBEGRENSNING FOR GUDSTJENESTER I RØROS KIRKE ETTER 15. JUNI

Etter 15. juni er det åpnet for arranmgement med inntil 200 personer til stede. Hos oss innebærer dette at vi kan ta inn noen flere i Røros kirke enn hittil. Ny antallsbegrensning ved gudstjenester i Røros kirke er 95 personer.

 

Informasjonen på denne siden oppdateres fortløpende.

 

 

Røroskirka er stengt for åpne samlinger påsken 2020, slik også alle de andre kirkene i kommunen er. Men det blir påske i Bergstadens Ziir likevel. Røros menighet vil, i samarbeid med Arbeidets Rett, produsere og sende fem TV-gudstjenester som gjøres åpent tilgjengelig på Rettens nettsider (www.retten.no). Du kan lese mer om samarbeidet og prosessen her. Du finner lenker og flere bilder under bildet/plakaten, sammen med lenker til agender (gudstjenesteprogram) i pdf som du kan følge med i ved siden av sendingen dersom du ønsker å delta i gudstjenesten hjemmefra:

 

Røros menighetsråd har bestemt at de som ønsker å gi en kollekt til gaveformål i tilknytning til de fem gudstjenestene i påsken, kan gi en gave til:

  • Mental Helse VIPPS 81733
  • Leger uten grenser VIPPS 2177

Her legger vi ut lenke til gudstjenestene fra Røros kirke påsken 2020, som gjøres tilgjengelig etter følgende sendeskjema:

Alle foto på denne siden: Guri Jortveit/Arbeidets Rett

 

 

 

 

 

 

 

Det er i dag sendt ut melding fra Nidaros biskop med beskjed om tiltak for å begrense koronasmitte. I første omgang innebærer tiltakene at det ikke blir holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere. Dette innebærer altså at planlagte gudstjenester søndag 15. mars og søndag 22. mars avlyses.

 

Avlyser alle gudstjenester i Nidaros. Dåp og begravelse gjennomføres med nærmeste familie.

 

- Som kirke må vi ta vårt ansvar for å begrense smitten, sier stiftsdirektør Steinar Skomedal. Fra i dag av iverksettes derfor følgende tiltak. Disse gjelder i første omgang til og med 22. mars:

 

  1. Alle offentlige gudstjenester avlyses.
  2. Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie.
  3. Innmeldte dåp gjennomføres som planlagt, men i en lukket gudstjeneste. Deltagelsen begrenses til et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie og faddere.
  4. Øvrige arrangement og samlinger som har et potensiale på mer enn 50 deltagere avlyses.
  5. Der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.
  6. Ytterligere tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.
I dag har det også kommet melding om at skoler og barnehager og en rekke andre offentlige institusjoner i vårt nærmiljø stenges fra og med torsdag ettermiddag. Dette får også konsekvenser for kirkelige arrangement: Alle trosopplæringstiltak og samlinger for barn og unge i kirkelig regi, avlyses så lenge skoler og barnehager holdes stengt.
 

Informasjon om ytterligere tiltak vil fortløpende bli lagt ut her på våre nettsider, samt på vår Facebookprofil.

 

 

Besøke Røros kirke

Bergstadens Ziir, også bare kjent som Røros kirke, ble bygd i kobberverkets glanstid “til Guds ære og bergstadens pryd” - "ziir" betyr "pryd". Mange som besøker bergstaden Røros ønsker også å se Ziiren. Opplysninger om åpningstider utenom annonserte arrangement finner du her.

 

 

 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.